REGULAMIN APLIKACJI ZAMÓWIENIOWEJ W

LITE TAXI

I. DEFINICJE POJĘĆ

 1. Regulamin: zdefiniowane w poniższym dokumencie zasady korzystania z Aplikacji.

 2. OPST: system centralowy wykorzystywany przez Korporację.

 3. Aplikacja: oprogramowanie na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie usług taksówkowych na zasadach określonych w tym Regulaminie.

 4. OPST.pl: zespół twórców posiadający pełnię praw autorskich do Aplikacji, reprezentowany przez firmę Radiss sc.

 5. Pasażer: osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. O ile Pasażerem nie jest osoba fizyczna wyposażona w pełną zdolność do czynności prawnych, na korzystanie z Aplikacji musi udzielić zgody jej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.

 6. Taksówkarz: osoba wykonująca licencjonowane usługi przewozu taksówką, współpracująca na zasadzie umowy z Korporacją, uprawniona do realizacji zamówień w ramach danej Korporacji, wygenerowanych przy użyciu Aplikacji przez Pasażera.

 7. Korporacja: firma prywatna, stowarzyszenie lub zrzeszenie, współpracująca z Taksówkarzami na zasadach umów prawnych właściwych dla każdego z wymienionych podmiotów gospodarczych, odbierająca zlecenia generowane z Aplikacji.

 8. Urządzenia mobilne: sprzęt teleinformatyczny z funkcją GPS, realizujący transmisję danych na potrzeby połączenia z Internetem, w szczególności tablety i smartfony pracujące pod systemami operacyjnymi Android lub iOS lub WP .

 9. Przewóz: transport Pasażerów świadczony przez Taksówkarza przy pomocy taksówki.

 10. Przybliżony koszt przejazdu: obliczona przez Aplikację cena przejazdu w oparciu o zdefiniowany przez Pasażera adres początku i końca przejazdu, powiązana z cenami stosowanymi w Korporacji, z której usług Taksówkarzy Pasażer korzysta. Przybliżony koszt przejazdu nie jest wiążący dla Taksówkarza, gdyż podstawę do rozliczeń stanowi wskazanie homologowanego taksometru.

 11. Niniejszy regulamin dotyczy Korporacji XYZ Taxi oraz współpracujących z nią Taksówkarzy i Pasażerów korzystających z ich usług za pośrednictwem Aplikacji licencjonowanej przez OPST.pl .

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Wyłączne prawa autorskie do Aplikacji posiada OPST.pl

 2. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie Aplikacji w części albo całości bez zgody OPST.pl udzielonej na piśmie.

 3. Aplikacja może być wykorzystywana przez Pasażera jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.

 4. Aplikacja jest ogólnie dostępna w sklepach z aplikacjami i może być pobierana stamtąd bezpłatnie.

 5. OPST.pl ani Korporacja nie pobierają od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji .

 6. Usługi przewozu osób taksówką realizują Taksówkarze współpracujący z Korporacją i to Taksówkarze ponoszą wyłączną odpowiedzialności za wykonywanie tych usług.

 7. Aplikacja pozwala na przesyłanie do Korporacji informacji o zamówieniu przez Pasażera usługi przewozu, a za tym do współpracującego z tą Korporacją Taksówkarza, w celu zawarcia umowy o usługę przewozu pomiędzy Pasażerem a Taksówkarzem.

 8. Po zdefiniowaniu przez Pasażera informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę, Aplikacja wylicza i podaje Przybliżony Koszt Przejazdu.

 9. Koszty związane z niezbędną transmisją danych, wykorzystywaną przez Aplikację, w całości obciążają Pasażera i wynikają jedynie z taryfikatorów usług operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Pasażer zawarł umowę, a ich składnikami nie są jakiekolwiek opłaty pobierane przez Korporacje lub OPST.pl.

III. ROZLICZENIA

 1. Podstawą do rozliczenia ceny wykonanej usługi przewozu jest umowa pomiędzy Taksówkarzem a Pasażerem, zgodna z cennikiem stosowanym przez daną Korporację.

 2. O ile klient w zamiarze dokonania zapłaty wprowadzi do Aplikacji niezbędne dane związane z kartą kredytową lub płatniczą lub innym obsługiwanym przez Aplikację mechanizmem płatniczym, po zaznaczeniu w zamówieniu zamiaru dokonania zapłaty w takiej formie, Aplikacja umożliwi rozliczenie za usługę. Ewentualny koszt transakcji przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej lub innym narzędziem płatniczym ponosi lub nie Pasażer, zależnie od umowy zawartej przez Pasażera z bankiem na obsługę karty kredytowej lub płatniczej lub wydawcą innego narzędzia płatniczego, którym się posługuje.

 3. Pasażerowie mogą korzystać za pośrednictwem Aplikacji z dostępnych w ramach Korporacji rozliczeń bezgotówkowych, biletów, voucherów itp., o ile Korporacja umówiła się z Pasażerem na tę formę rozliczeń za usługę i w sposób umówiony z Korporacją.Wycena przejazdu na podstawie aplikacji LITE Taxi:

Cena Gwarantowana:

 1. Obowiązuje w granicach administracyjnych miasta Białegostoku ewentualnie przy rozpoczęciu albo zakończeniu kursu w mieście Białystok.

 2. Podstawą do wyliczenia ceny gwarantowanej przez aplikację jest wpisanie przez zamawiającego adresu rozpoczęcia kursu i adresu zakończenia kursu (ULICA i NR BUDYNKU, bez przystanków).

 3. Podstawą do rozliczenia jest paragon taksometru ustawiony na cenę umowną, zgodną z ceną gwarantowaną w aplikacji LITE Taxi.

 4. Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem kursu (po wejściu do taksówki) potwierdzić kierowcy formę rozliczenia za kurs. Jest to niezbędne z uwagi na zasadę działania taksometru, w którym wprowadzić można rabat lub cenę gwarantowaną (cena umowna) jedynie przed rozpoczęciem kursu.

 5. Jeżeli klient zadeklarował przejazd do punktu docelowego z uzyskaniem ceny gwarantowanej a chce zmienić trasę przejazdu zobowiązany jest do poinformowania kierowcy o tym fakcie przed rozpoczęciem kursu. Cena gwarantowana wówczas nie obowiązuje, podstawą do rozliczenia jest wskazanie taksometru z ustalonym rabatem.

 6. Zamówienia bez wskazania adresu docelowego naliczane są zgodnie ze wskazaniem taksometru z udzielonym właściwym rabatem.

Przypadki, w których Cena Gwarantowana przestaje obowiązywać: 1. gdy na żądanie klienta kierowca zmieni wybraną przez siebie trasę;

 2. W przypadku kiedy klient nie określi numeru budynku kierowca ma prawo zakończyć przejazd na początku ulicy zadeklarowanej w miejscu docelowym. Dojazd pod określony numer budynku może się odbyć po prawidłowym określeniu przy kierowcy adresu docelowego (ulica i numer)w aplikacji lub na podstawie wskazania taksometru włączonego od początku ulicy do wskazanego numeru budynku.

 3. gdy klient spóźni się do taksówki dłużej niż 10 minut liczonych od zadysponowanej godziny podstawienia taksówki;

 4. zmieni godzinę zamówienia i nie wprowadzi ponownie adresu początkowego i końcowego;

 5. Klient zmieni formę rozliczenia za usługę na płatność bezgotówkową wynikającą z podpisanej Umowy

 6. gdy klient zamawiając przez Aplikację Lite Taxi nie wskaże adresu zakończenia kursu. Obowiązuje wówczas wskazanie taksometru zgodnie z obowiązującym rabatem którego wysokość może wynieść do 20%.

Klient akceptując niniejszy regulamin potwierdza jego przeczytanie.Białostockie Zrzeszenie Transportu zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości obowiązującego rabatu w aplikacji LITE ze wskazaniem na określone dni tygodnia i godziny. Zmiany mogą być dokonywane w dobrowolnym terminie.Wycena przejazdów realizowana jest na podstawie następujących stawek:

CENNIK PODSTAWOWY:

Taryfa I 1km/2,60 PLN

Taryfa II 1km/3,90 PLN

Taryfa III 1km/5,20 PLN

Taryfa IV 1km/7,80 PLN

Opłata początkowa 8 PLN

Opłata czasowa 1 godzina / 52 PLN
Dostawca aplikacji zastrzega sobie możliwość podniesienia cen w aplikacji w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na usługi do +30% wzgledem ceny standardowej zgodnie z cennikiem podstawowym.

Zwiększone zapotrzebowanie na usługi występuje np. w przypadku załamania warunków atmosferycznych, wydarzeń sportowych, imprez, bardzo dużego zapotrzebowania na taksówki, utrudnienia drogowe itp.


Dostawca aplikacji zawsze pokazuje koszt przejazdu, klient zamawiając przejazd potwierdza akceptację ceny.


W przypadku nie podania adresu docelowego z wyłączeniem dni świątecznych obowiązuje klienta rabat w wysokości:

Taryfa I-20% z wyłączeniem Nowego Roku i dni świątecznych.


Podstawowa usługa LITE polega na wysłaniu najbliższej wolnej taksówki w promieniu 2km obliczanych w linii prostej. Jeżeli takiego auta nie ma w systemie aplikacja proponuje ponowne wyszukiwanie i możliwość zamówienia auta w usłudze LITE Comfort.LITE Comfort usługa droższa od podstawowej LITE

Tę opcję stworzyliśmy dla klienta ceniacego czas i komfort podróży, wysyłamy NA JUŻ taxi fizycznie najbliższą w promieniu 2 km.

Jeżeli nie posiadamy auta w promieniu 2 km od adresu zamówienia zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma wówczas możliwość z poziomu aplikacji bezpośredniego połączenia z dyspozytorem w celu ustalenia orientacyjnie możliwie najszybszego dostępu do wolnej taksówki.PETS usługa droższa od podstawowej LITE ( droższa o 5 zł )

Tę opcję stworzyliśmy dla klienta chcącego przewieźć ze sobą psa/kota. Wymagamy tego, ponieważ mamy wyselekcjonowane samochody wykonujący taką usługę.VAN usługa droższa od podstawowej LITE ( droższa o 7 zł )

Tę opcję stworzyliśmy dla klienta chcącego zamówić auto 7 osobowe ( klientów może być 6, ostatnia osobą jest kierowca ).Cennik usług dodatkowych:

Przesłona-zgodnie z harmonogramem rabatów.

Kierowca niepalący - zgodnie z harmonogramem rabatów.

Bagaż- niedostępna

Kombi- dostępna - BEZ RABATU dopłata 5 zł

BUS6 -dostępna BEZ RABATU dopłata 7 zł

TAXI PREMIUM -dostępna bez rabatu dopłata 10 zł

Zwierzęta - dostępna bez rabatu dopłata 5zł

Klimatyzacja- z rabatem jaki przewiduje apk

Angielski -z rabatem jaki przewiduje apk

Niemiecki -z rabatem jaki przewiduje apk

Zakupy/przesyłki – regulamin i ceny dostępny po wybraniu w cechach aplikacji opcji ZAKUPYRozbieżności między ceną gwarantowaną a ceną końcową przejazdu występują, gdy założenia przejazdu zadeklarowanego w aplikacji takie jak czas trwania, czy dystans podróży nie zostaną spełnione. Wśród przyczyn zaistnienia różnicy upatrywać więc możesz:

-Roboty i prace drogowe, wypadki i inne zdarzenia które uniemożliwiają płynny przejazd lub konieczność wykonania dodatkowego objazdu.

-Wskazanie nowego adresu końcowego i/lub dodatkowe przystanki przejazdu wiążą się zazwyczaj z koniecznością pokonania dystansu dłuższego niż założony pierwotnie, czy zmianą czasu jego trwania. Tym samym cena gwarantowana nie obowiązuje i podstawą do rozliczenia jest wskazanie taksometru zgodnie z ustaloną wysokością rabatu.

-Zmian trasy pierwotnie zadeklarowanej w aplikacji, również niezwiązana ze zmianą celu podróży, ponownie doprowadzić może do wydłużenia dystansu przejazdu ponad prognozowany oraz zmiany jego czasu trwania.

-Wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień w ruchu drogowym:

Utrudnienia w ruchu drogowym które doprowadzą do uniemożliwienia zakończenia przejazdu w planowanym miejscu lub jego realizację w ogóle. Dotyczy to wyłącznie wydarzeń które nastąpiły w danej chwili i są nie ujęte w regulaminie a spowodowały taką sytuację.

-Uszkodzenia lub zabrudzenie auta:

Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia strat finansowych kierowcy wynikających z winy zamawiającego. W przypadku nie rozwiązania sprawy polubownie przez strony tj. kierowca – klient, sprawa kierowana jest do odpowiednich służb zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

-Dodatkowe opłaty na trasie przejazdu:

Przejazd na niektórych odcinkach wymaga uiszczenia przez kierowcę opłaty (np. opłata lotniskowa, parkingowa, autostradowa) Koszt taki ponosi klient dodatkowo do wskazanej ceny ustalonej lub ceny wynikającej ze wskazań z taksometru.

Reklamacje:

Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres e-mail: biuro@taxi7111111.pl lub biuro@litetaxi.eu ze wskazaniem numeru telefonu osoby zamawiającej, adresu, daty, godziny i skanu paragonu z przejazdu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Pasażer pobiera nieodpłatnie Aplikację z internetowego sklepu aplikacji i samodzielnie instaluje na Urządzeniu Mobilnym. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z posługiwania się Aplikacją na trwałe przez jej samodzielne odinstalowanie z urządzenia mobilnego lub czasowo przez zamknięcie Aplikacji.

 2. Po bezpłatnej rejestracji, polegającej na wpisaniu wymaganych danych i otrzymanego kodu rejestracyjnego oraz po akceptacji Regulaminu, Pasażer otrzymuje możliwość zamawiania za pośrednictwem Aplikacji usług przewozu w Korporacji, realizowanych przez współpracującego z nią Taksówkarza.

 3. Pasażer zobowiązuje się do nie udostępniania zarejestrowanej na swoje dane Aplikacji innym osobom w celu nieautoryzowanego jej użycia.

 4. Profil Pasażera i dane dostępowe do Aplikacji powinny być chronione przez Pasażera i nie udostępniane wszelkim innym osobom.

 5. Pasażer na potrzeby składania zamówienia będzie wprowadzał do Aplikacji informację zgodne ze stanem faktycznym oraz używał Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

 6. Pasażer wyraża zgodę na przesłanie przez Aplikację czasowej informacji o aktualnym położeniu oraz ID Pasażera do serwerów OPST w Korporacji oraz w procesie wydawania zlecenia do Taksówkarza realizującego usługę.

 7. Stwierdzenie przez Pasażera nieautoryzowanego użycia zarejestrowanej na niego Aplikacji powinno zostać niezwłocznie zgłoszone na adres emailowy Korporacji, za pośrednictwem której korzysta z usług przewozu wykonywanych przez Taksówkarzy .

 8. Aplikacja może zostać czasowo lub trwale dezaktywowana, odpowiednio przez Korporację lub OPST.pl , gdy:

 9. Pasażer wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem

 10. Pasażer narusza prawa autorskie OPST.pl

 11. Pasażer zamawia usługi przewozu i bez uzasadnionej przyczyny nie korzysta z zamówienia w trakcie realizacji zlecenia lub nie odmawia zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji, o ile powtarza się to częściej niż 4 razy w miesiącu.

 12. O czasowym lub trwałym dezaktywowaniu Aplikacji, odpowiednio Korporacja powiadomi Pasażera SMS-em lub emailem .

 13. W związku z rozwojem Aplikacji OPST.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji bez uwarunkowania prawa do tych zmian wynikiem konsultacji i zgodą z użytkujących ją Pasażerów i Korporacji.

 14. OPST.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykorzystywaniem Aplikacji , w tym za działania i zaniechania Pasażera związane z Aplikacją , udziela jedynie zgody licencyjnej Pasażerowi i Korporacji na użytkowanie Aplikacji zgodnie z Regulaminem.

 15. Korporacja i OPST.pl nie ponoszą też odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek wprowadzenia przez Pasażera do Aplikacji niezgodnych z prawdą lub niepełnych danych oraz za działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i firm obsługujących narzędzia płatnicze.

 16. Pasażer odpowiada za zabezpieczenie danych zawartych w Urządzeniu Mobilnym, na którym jest zainstalowana Aplikacja, a Korporacja i OPST.pl nie odpowiadają za utratę tych danych.

 17. OPST.pl lub Korporacja za zgodą OPST.pl, zastrzegą sobie prawo, w związku z prowadzeniem odpowiednio prac modernizacyjnych Aplikacji, serwisem lub administracją sprzętem lub oprogramowaniem lub z przyczyn losowych lub niezależnych od OPST.pl czy też od Korporacji, do czasowego wstrzymania działania Aplikacji lub niektórych funkcji Aplikacji .

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, niezbędne do zamówienia przez Aplikację i realizacji usługi przewozu Pasażera , będą przetwarzane , gromadzone , przechowywane i administrowane przez Korporacje wykorzystujące programy systemu OPST i współpracujące z OPST.pl , zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 2. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Pasażer wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie przez Korporacje danych osobowych na potrzeby realizacji zamówionych przez Pasażera przy użyciu Aplikacji usług przewozu oraz ich udostępnianie Taksówkarzom współpracującym z Korporacją w zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi przewozu, tudzież w celach poznawczych i marketingowych wiążących się z pracą Aplikacji na potrzeby Korporacji.

 3. W dowolnym momencie Pasażer może wyrazić wolę zaniechania wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych na drodze wystosowania oświadczenia woli na adres emailowy lub pocztowy Korporacji, przy czym wyrażenie tej woli nie skutkuje ograniczeniami w dalszym korzystaniu z Aplikacji przez Pasażera.

 4. Akceptując niniejszy Regulamin Pasażer wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Korporacje danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z wykorzystywaniem Aplikacji niezgodnie z Regulaminem oraz w celach realizacji zapisów Regulaminu.

 5. Pasażer w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie swoich danych osobowych, na drodze przesyłania oświadczenia takiej woli na adres emailowy lub pocztowy Korporacji .

 6. Skutkiem wyrażenia woli i cofnięcia w rezultacie zgody na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie danych osobowych przez Korporację, będzie trwała dezaktywacja Aplikacji wykorzystywanej przez Pasażera, uniemożliwiająca zamawianie taksówek w Korporacji przy użyciu Aplikacji.

VI. ZAPISY KOŃCOWE REGULAMINU

 1. Dokonanie przez Pasażera rejestracji Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin uznaje się za obowiązujący od daty jego opublikowania.

 3. Korporacja, w porozumieniu z OPST.pl , zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 4. Wykonywanie Regulaminu reguluje prawo polskie, a wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Korporacji.